Райфайзенбанк е сред водещите универсални банки в страната, предлагаща банкови услуги във всички сегменти – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки предприятия и услуги за физически лица.

Банката е изградила и следва политика за социална отговорност, която е залог за ясни и прозрачни взаимоотношения във всички сфери на бизнеса и обществения живот.

Постоянно се стремим да подобряваме клиентското преживяване и да подпомагаме нашите клиенти да постигат повече в живота и бизнеса си.

Постигаме много повече като работим един с друг, говорим помежду си, изслушваме се и се подкрепяме. Създаваме среда на взаимно разбирателство, уважение и доверие.

Насърчаваме разнообразието. Заедно с нашите колеги, партньори и клиенти постигаме повече, отколкото сами.

 

Сайт: https://www.rbb.bg/

Email: call.center@raiffeisen.bg

Адрес: София 1407, бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000, район Лозенец

Телефон: 0700 10 000