Експлора е маркетинг и дигитална агенция, фокусирана в осигуряването за своите клиенти на впечатляваща възвращаемост на инвестицията (ROI) от дигиталния маркетинг. Вярваме в дълбокото “потребителско прозрение”(consumer insight) – кой какво кога къде и защо прави нещо. Съчетаваме това прозрение с много аналитичен подход и реални данни от потребителското поведение.

Притежаваме не само уменията и опита, но и сме постигнали през годините отлични резултати по отношение на стратегия, управление, маркетинг, дигитален маркетинг, управление на проекти.

Сайт: https://www.xplora.bg/

Email: human@xplora.bg

Адрес: Bulevard Yanko Sakazov 19, Sofia

Телефон: + 359 887 617 370