Our team

The team of Bulgarian Confederation for Innovations consist of:
Камелия Терзийскад-р Камелия Терзийска
Учредител и Регистриран Одитор

 • Завършила Университет за Национално и Световно Стопанство гр.София – Магистърска степен “Индустриален Бизнес”
 • Дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор – Диплом № 0526
 • Лектор по Международните счетоводни стандарти
 • Доктор по икономика
 • Участие в образователни програми:
  2000г., Учебен център “Космос” – лекционен курс “Счетоводство на предприятието” и “Компютърно счетоводство”
  2000г., Българо-германски образователен център – обучение на преподавателски екип за работа с ФСС “Мираж
 • Владее писмено и говоримо английски, гръцки и немски език
 • 24 години работи в сферата на счетоводството
 • 15 години извършва одиторска дейност
 • 13 години е главен асистент към Стопанския факултет на Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр.София
 • 3 години е главен асистент – доктор по икономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
 • Преподавател в Технически университет, гр. София
 • Преподавател в Европейски политехнически университет
 • От месец юни е председател на контролния съвет на Институт на Вътрешни Одитори в България