Какво е одит кафе?

Историята на т.нар. „Световно кафене” започва в Калифорния, през 1995 г., когато няколко души, свързани с бизнеса и науката, се събират за обсъждане на идеи открито. От 1995 г. насам „Световно кафене” се прилага не само в Америка, но и в Европа. Гъвкавата форма и липсата на ограничение за провеждане на срещи-разговори, доказват ефективността и широкото му приложение – за изследване на различни въпроси и намиране на решения на възникнали проблеми.

Одит Кафе е дискусия, организирана по метода «Световното Кафене» , лесен за използване модел за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания на въпроси, които касаят даден проблем. Този метод може да бъде имeнуван и по различни начини, в зависимост от целите , но винаги се използват едни и същи принципи и формат, както Световното Кафене – глобално движение за подкрепа на различни разговори (www.theworldcafe.com)

Основен принцип за провеждане на Кафенето е темата да вълнува всички участници. Необходимо е тя да бъде под формата на въпрос, върху който ще дискутират участниците. Методът на Кафенето може да бъде използван както за изследване на различни въпроси, така и за намиране на различни решения на възникнали проблеми.

Възможността, участниците да се движат по различни маси, да срещат нови хора, да допринасят със своя начин на мислене са едни от основните характеристики на Кафенето.

Всеки разговор, състоял се на отделна маса, е част от цялостния процес и глобалния проблем или въпрос, който е бил причина за Кафенето. Финалният етап на едно Кафене е обединяване на различните процеси от отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде видян от всички.