Как да стана член?

Кой може да членува в БКИ? 

  • Български и чуждестранни физически лица или юридически лица, които имат качеството на търговец според националното си законодателство и осъществяват дейност на територията на Република България;
  • Сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на Конфедерацията.

Как да стана член?

  • За да станете член на БКИ, следва да заплатите годишен членски внос.

          За юридически лица таксата е 60 € на година.

          За физически лица таксата е 30 € на година.

          Банка: Пиреос Банк България АД, София

          IBAN: BG 12 PIRB 8068 1604 3775 26 BGN

          IBAN: BG 83 PIRB 8083 1606 1740 87 EUR

          BIC код: PIRBBGSF

         Основание за плащане: Членски внос 2018 година

         Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2