За екипа

Екипът на Българската Конфедерация за Иновации се състои от:
Камелия Терзийскад-р Камелия Терзийска
Учредител и Регистриран Одитор

 • Завършила Университет за Национално и Световно Стопанство гр.София – Магистърска степен „Индустриален Бизнес“
 • Дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор – Диплом № 0526
 • Лектор по Международните счетоводни стандарти
 • Доктор по икономика
 • Участие в образователни програми:
  2000г., Учебен център „Космос“ – лекционен курс „Счетоводство на предприятието“ и „Компютърно счетоводство“
  2000г., Българо-германски образователен център – обучение на преподавателски екип за работа с ФСС „Мираж
 • Владее писмено и говоримо английски, гръцки и немски език
 • 24 години работи в сферата на счетоводството
 • 15 години извършва одиторска дейност
 • 13 години е главен асистент към Стопанския факултет на Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр.София
 • 3 години е главен асистент – доктор по икономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София
 • Преподавател в Технически университет, гр. София
 • Преподавател в Европейски политехнически университет
 • От месец юни е председател на контролния съвет на Институт на Вътрешни Одитори в България

KSY - 2013 002

Константин Йорданов
Учредител

 • Завършил Университет за Национално и Световно Стопанство в гр. София – магистърска степен “Международни Икономически Отношения”;
 • Над 15 години опит в банковата система, с фокус риск мениджмънт и вътрешен одит;
 • Съосновател на Института на вътрешните одитори в България и член на Контролния съвет. Носител на сертификата CRMA (Certification in Risk Management Assurance);
 • Основател на “Общество за организационно учене – СоЛ България”, част от веригата на глобалното “Society for Organizational Learning” – чиято цел е повишаването на колективната интелигентност в сложните човешки системи;
 • Владее писмено и говоримо – английски, немски, руски, италиански и френски език;
 • Лектор и активист в сферата на личностната, организационна и социална трансформация и иновации

 

Hristo-snimka

Христо Цветков
Член на Контролния Съвет

 • Завършил Стопанска Академия Д.А.Ценов – гр. Свищов – Магистърска степен „Счетоводство и контрол“
 • Владеене на Английски, Руски и Немски език
 • Участие в курсове и обучения:

Ежегодни обучения по Вътрешен одит и Мениджмънт в РЦБ Виена.Семинари организирани от Института на Вътрешните Одитори в България.
Курсове по внедряване и проверка на Системи за Управление на Качеството по стандарта ISO 9001:2000  организиран от Ost-West Management Training Center – Bayern, със съдействието на Българската Търговска Камара. Над 15 години опит в банковата система

 

anton_vulkov

Антон Вълков
Фасилитатор във Второ Одитно Кафене

 • Обучител и водещ на редица семинари и курсове по темите на методите на участието, ефективните срещи, работата в екип и устойчивото развитие.
 • Един от двигателите на първите обучения за лидерство на участието (Art of Hosting) в България през 2013 и 2014 г., които събират общо над 100 участници. Като практик в международната мрежа на Art of Hosting има опит като участник и обучител в проекти, свързани с методите на участието в Швеция, Лихтенщайн, Словения и Гърция. Обучител в Communication Academy  и един от основателите на Обществото на учещите организации СОЛ България.